-Mulighetens arena

  Kontaktinfo:

 Telefon 33 36 27 60
 Epost post@smilokka.no

  

    

 

   

                                   Vipps nr 23285

Om oss

Smiløkka Arena AS er Produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. Vår visjon "Mulighetenes arena, trygghet og glede i arbeid og utvikling"  avspeiles i vårt arbeid og i møte mellom medarbeidere, deltakere og samarbeidspatnere.

 

Smiløkka Arena setter deg i fokus og har er helhetsperspektiv på deg i din utviklings prosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening, slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av, og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker!

 

 

Formål, samfunnsoppdrag og verdier

 

Formål:

”Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for VTA. Virksomheten kan også være tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak, og administrere sysselsetting for svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene".

(Ref. Smiløkkas Vedtekter § 3, av 05.05.2011).

 

 

Vårt samfunnsoppdrag er å tilby arbeid og fellesskap for personer som har en uføretrygd, men som likevel ønsker arbeid og samhørighet med andre i stor eller mindre grad.

 

 

Verdier

Empowerment, respekt og likeverd.

 

 

Etiske rettningslinjer:

Vårt felles etiske verdigrunnlag skal være styrende for våre holdninger og atferd i arbeids hverdagen og bidra til å etterstrebe visjonen og våre verdier, for å skape trivsel, trygghet og glede.

Les hele dokumentet etiske-retningslinjer-smilokka.pdf (184 kb)

© 2018 - Smiløkka Arena as
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS