-Mulighetens arena

  Kontaktinfo:

 Telefon 33 36 27 60
 Epost post@smilokka.no

  

    

 

   

                                   Vipps nr 23285

Ledig stilling

VTA-veileder i 100 % stilling

 

Smiløkka Arena AS er en interkommunalt eiet arbeidsinkluderingsbedrift. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt arbeid og opplæring til personer med varig eller midlertidig behov for ekstra menneskelig og faglig støtte. Smiløkka har et personale på 13 personer. Bedriften produserer varer og tjenester for det ordinære markedet innen bl.a. tømring og maskinsnekring, pakking/montering, sømoppgaver og transporttjenester.

 

En av våre arbeidsveiledere på snekkeravdelingen går av med alderspensjon, og vi søker derfor hans etterfølger.

Vi ønsker en veileder for arbeidstakere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) som setter utvikling og læring i sentrum, både for den enkelte arbeidstaker så vel som kolleger og organisasjonen som helhet.

 

 

Viktigste oppgaver:

 • Veilede arbeidstakere og tilrettelegge arbeidet for den enkelte i avdelingen.
 • Jobbe aktivt for at arbeidstakere får utviklet sine personlige ressurser.
 • Følge opp arbeidstakere med dokumentasjon og rapportskriving.
 • Utarbeide og følge opp handlingsplaner i samspill med den enkelte.
 • Samarbeide med NAV og kommuner om den enkelte arbeidstaker.
 • Bidra til å utvikle avdelingen i tråd med bedriftens strategi.

 

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • God relasjonskompetanse
 • Pedagogisk eller sosialfaglig kompetanse på bachelornivå
 • Yrkesfaglig kompetanse som er relevant for avdelingen er en fordel.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Strukturert, kreativ, løsnings- og prosessorientert.
 • IKT-kompetanse.
 • Førerkort.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb på en arbeidsplass i utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning.

 

 

Spørsmål til stillingen rettes til daglig leder Simen Førsund, tlf. 932 39 460 eller attføringsleder Catharina Solvoll, tlf. 975 64 008.

Søknad med CV sendes på mail til simen@smilokka.no

 

Søknadsfrist: 20. mai 2018

© 2018 - Smiløkka Arena as
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS