-Mulighetens arena

  Kontaktinfo:

 Telefon 33 36 27 60
 Epost post@smilokka.no

  

    

 

   

                                   Vipps nr 23285

Kvalitet - eQuass

Smiløkka Arena har alltid hatt fokus på kvalitet og faglig forankring. I 2011 valgte vi å implementere kvalitetsikringsystem basert på eQuass, et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering hvert annet år.

 

Smiløkka ble sist serfisert november 2015 hvor eQuass Revisor Tom Reichelts siteres:

 

- "Smiløkka har åpenbart utviklet sin driftsmetode og styringsdokumentasjon i samsvar med Equass. Fremtredende trekk er at bedriften går grundig til verks med evalueringer, i tråd med kjernen i Equass, som blant annet handler om å skape bevissthet gjennom evalueringer, både på resultater og metodikk. I lys av dette fremstår Smiløkka som en rendyrket Equass-virksomhet".

 

- "En annen gledelig observasjon er at Smiløkka har et utmerket fokus på empowerment, livskvalitet og selvbestemmelse, med langt større tydelighet og bevissthet enn ordinært i bransjen".

© 2018 - Smiløkka Arena as
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS