-Mulighetens arena

  Kontaktinfo:

 Telefon 33 36 27 60
 Epost post@smilokka.no

  

    

 

   

                                   Vipps nr 23285

Lærekandidater i bedrift

Smiløkka har et samarbeid med Vestfold Fylkeskommune ved opplæringskontoret og Opplæringskontoret Oktav om opplæring og arbeidstrening for lærekandidater. Vi er godkjent lærebedrift i logistikk-, trearbeider- og tømrerfaget.

 

Lærekandidat på Smiløkka? Se Video!

 

Hvem? 

Ungdom som har fullført grunnskolen, har rett til 3 års videregående opplæring (OPPL §3-1)

Tidsperspektivet for lærekandidater ved Smiløkka er 1 til 4 år, avhengig av hvor mye utdanning hver enkelt har før oppstart ved bedriften. Den vanligste modellen er 2 år i skole, 1 år opplæring og1 år verdiskaping i bedrift, andre modeller er  1 år  i skole og 3 år i bedrift eller 4 år i bedrift

  

Se Lærekandidat film her:

  

 

Snekkerfaget

     

 

Montasje arbeid i våre produksjonslokaler

 

 

Hvordan?

Lærekandidatene følger en individuell tilrettelagt fagopplæringsplan. Den er lik læreplanen i oppbyggingen, men målene deles opp på en tilrettelagt måte, planen kan ha mange eller få mål plukket ut fra læreplanen i faget.

 

En individuell lærekandidatplan (ILKP) inneholder de målene fra læreplanen i faget som det er realistisk å tro at kandidaten har mulighet til å nå i løpet av opplæringstiden. Planen kan og bør revideres underveis.

Lærekandidatene gjennomgår en kompetanseprøve ved bedriften som dokumenterer hvor mye kunnskap hver enkelt deltager har ved læretidens slutt. 

 

Kompetansebevis etter bestått kompetanseprøve. Kompetanse beviset/ - brevet vil synliggjøre hvilke mål kandidaten har fått opplæring i.

Resterende punkter i læreplanen vil lærekandidaten gjennomføre i ordinær bedrift. I overgangen fra Smiløkka til en ordinær bedrift vil Opplæringskontoret Oktav bistå i prosessen.  

 

Når alle punkter i læreplanen er gjennomført i ordinær bedrift vil lærekandidaten kunne melde seg opp til fag/svenneprøve.

Når denne fag/svenneprøven er bestått vil lærekandidaten være fagarbeider.

© 2018 - Smiløkka Arena as
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS